albixibat.se

okt 02

Regenlab är ett bolag från Schweiz som sysslar med regenerativ forskning och A-PRP. Hur många som arbetar här är det ingen utanför den egna sekretessen som vet eller kommer att få veta. Det finns bilder på hur kontoret ser ut men ingen vet säkert. Forskning kring framtidens mediciner sker i det dolda och vad som kommer ut och när det kommer till marknaden är det ingen som vet. Att stort fokus läggs på stamcellsforskning eller andra former av stamceller är det inget tvivel om. Vad reglerna i EU har att säga är däremot mer betänksamt då embryonala stamceller får nackhåren att resa sig på de allra flesta som inser vad det är frågan om. Hår, hud och smärta är en stor framtid för Regenlab som växer starkt i mellan Europa under 2013.